Damla sulama nedir?
Kırsal kalkınma projeleri
Peyzaj sulama sistemleri
Otomatik sulama sistemleri
En uygun sera tipi seçimi
En uygun hayvan barınağı
Arazi yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

Peyzaj Sulama Sistemleri

İyi bir bahçeye ve çevre düzenlemesine sahip konutların, bu tip düzenlemelere sahip olmayan konutlara oranla daha ilgi çekici olduğu ve değerinin daha yüksek olduğu tartışılamaz. Parlak çimler, canlı çiçekler ve tüm bunların çevre ile uyumu elbetteki herkesin isteyeceği bir bahçeyi tanımlar. Ancak bu tip bahçeler tasarlanırken unutulmamalıdır ki çim, çiçek ve ağaç gibi bahçe ürünleri canlı birer materyaldir ve bakım istemektedirler.

Canlı bitki materyalinin en önemli isteklerinden biri de sudur. Özellikle peyzaj alanlarındaki bitkilerin çoğunun değerli ve hassas bitkiler oldukları göz önünde bulundurulursa, bu bitkilerin su nedenli strese girmeleri istenen bir durum değildir. Bahçe hortumları ve taşınabilen fıskiyeler ile yapılan sulama ise bazen yeterli olamamakta ve bazen ise göllenmelere bile neden olabilmektedir. Ayrıca bu tip sulamalar yoğun işçilik istediği için genelde hava aydınlık iken yani gündüzleri yapılmaktadır. Gündüz yapılan sulamanın iki önemli dezavantajı vardır. Bunlardan ilki ve en önemlisi buharlaşma nedeniyle su kaybının yüksek olması ve fazla su harcanmak zorunda kalınmasıdır. Diğeri ise bitki yaprakları üzerine düşen damlaların mercek etkisi yaparak güneş ışığını yaprak üzerine yoğunlaştırması ve bitkide yanıklar oluşturmasıdır. Bu iki etkide peyzaj alanlarına oldukça yüksek oranda zarar verebilmektedir. Ayrıca sulama hortumunun kötü bir görüntü oluşturması ve sürekli dolaştığı için sinir bozucu olması da cabasıdır. Bir başka zararı ise sulama yapmak istediğiniz bölgeye hortumunu götürürken diğer bitkilerinize temas etmesiyle, onları kırabilmesidir. Esnek olduğu içinde katlanabilmekte ve suyun akışını kesebilmektedir. Eğer suyunuzu kuyudan bir pompa vasıtası ile temin ediyorsanız, hortum katlanması bazen pompa motorlarının yanmasına bile sebebiyet verebilmektedir.

Doğru peyzaj sulaması ise, binbir emekle güzelleştirdiğiniz bahçenizdeki her bitkinin ihtiyacı oranında, zamanında ve uygun yöntemle sulanmasıdır. Sulama günün en uygun zamanlarında, hatta siz uykudayken, başlar ve bitkinin ihtiyacı karşılandıktan sonra biter. Böylece çimleriniz gündüzleri çocuklarınız veya misafirleriniz üzerinde iken kuru kalır. Çiçekleriniz güneş ışınlarını toplayan su mercekleri tehlikesinden uzak kalır. Ağacınız ile birlikte sulanan çiçeğiniz göl içerisinde yüzmek zorunda kalmaz. Daha da önemlisi uygun yöntem ve zamanda sulanan bitkileriniz canlılıklarını ve parlaklıklarını sürekli koruyarak, bahçenizin mükemmel görünmesini sağlar.

yukarı