Peyzaj alanları tasarımı ve sulaması
Damla sulama sistemleri
Yağmurlama sulama sistemleri
Toplu sulama sistemleri
Hayvan barınaklarının tasarımı ve inşaatı
Sera tasarımı ve kurulumu
Hibe destek projeleri
Arazi tesviyesi, drenajı ve hazırlıkları
Tarımsal Veritabanı tasarımı
Arazi kullanım ve yönetim projeleri
GIS projeleri ve analizler


Damla sulama nedir?
Kırsal kalkınma projeleri
Peyzaj sulama sistemleri
Otomatik sulama sistemleri
En uygun sera tipi seçimi
En uygun hayvan barınağı
Arazi yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri

 
Yatırım Fizibiliteleri

Veri Tarım; hayvancılık, sera, soğuk hava deposu vb. tarımsal yatırımlarıınız öncesi size yol gösterici olacak fizibiliteleri hazırlamaktadır. Fizibiliteler hazırlanırken fiyatlar, faiz oranları, amortisman gibi parametreler sürekli güncellenmekte ve yatırımcının bir süpriz ile karşılaşması engellenmektedir. Ayrıca Veri Tarım tarafından hazırlanan fizibiliteler yöreye özgü hazırlandığından yatırımın yapılacağı bölge koşullarına uygun olmaktadır.

Hazırlanan fizibiliteler ile elde edeceğiniz bilgiler; bölgenin yatırıma ihtiyacı ve uygunluğu, yatırımdan sonraki gelişme süreci, yatırımın karlılık oranı, uzun yıllar gelir ve gider kalemleri, hibe-kredi gibi desteklerden yararlanabilme durumu, tesis ve işletme maliyetleri, yatırımın kendini geri ödeme süresi vb.

Peyzaj Alanları Tasarımı ve Sulaması

Veritarım, otomatik sulama sistemleri ile birlikte peyzaj tasarımı, ve bu alanların bakım hizmetlerini vermektedir. Veritarım'ın kullandığı otomatik sulama sistemleri ile hem zamandan hem de paradan kazanırsınız:
Bahçenizin ihtiyacı kadar su kullanılacağından; su faturanız önemli ölçüde düşer.
Çimlerinizin ve çiçeklerinizin tam ihtiyacı olduğu anda sulama başlayacağından; çim ve çiçekleriniz her zaman daha canlı ve parlak olacaktır.
Bahçe hortumu ile boğuşmak yerine; tek bir tuş ile ya da tam otomatik olarak bahçenizi sulayabileceksiniz.
Bahçenizin görünümü evinize bir fon katacağından; evinizin değeri artacaktır.
Seyahate çıktığınızda bile bahçeniz güvende olacak; sulama işlemleri siz uzaktayken bile devam edecek.
Kötü görünen sulama tabancaları yerine; toprağa gizlenmiş olarak bulunan ve sadece sulama yapacağı zaman ortaya çıkan sulama sistemlerine sahip olacaksınız.

Damla Sulama Sistemleri

Damla sulama ile daha az su kullanarak daha fazla alan sulanmaktadır. Su uygulama randımanı yüksektir.
Daha iyi bir bitki gelişmesi sağlar, daha yüksek miktar ve kalitede ürün elde edilir.
Sulama işçiliği en az düzeydedir. Sistemin işletilmesi son derece kolaydır.
Sulamayla aynı anda gübreleme ve kültürel işlemler yapılabilmektedir.
Her türlü arazi koşulunda uygulanabilmektedir. Eğim önemsizdir.
Toprak üstü bitki aksamı ıslatılmadığından hastalıkların yayılmasını engeller. Yabancı ot mücadeleri daha kolay yapılır.
Enerji masrafları oldukça düşüktür.

Yağmurlama Sulama sistemleri

Arazi tesviyesine ihtiyaç duyulmadan sistem kurulabilir.
Taban suyu probleminin olduğu bölgelerde taban suyu kontol edilebilir.
Sulama nedeniyle oluşan erozyon sorunu ortadan kalkar.
Sulama boruları az alan kapladığından makinalı tarımsal işlemler daha kolay yapılmaktadır.
Sulama işçiliği ve masrafları azalır.
Dona karşı önlem oluşturur.
Sulama ile birlikte tarımsal ilaçlar ve gübreler verilebilir.

Toplu Sulama Projeleri

Veritarım köy ve sulama kooperatiflerinin mevcut açık kanal sulama sistemlerini su iletim randımanı daha yüksek basınçlı sulama sistemlerine dönüştürür. Bu sayede;
Her tarla için pompaj sistemi gereksinimi ortadan kalkar. Bireysel sulama masrafları azaltılır.
Sulama yönetimi daha etkin yapılır. İstenirse kullanılan su miktarına göre fiyatlandırma yapılabilinir.
Her parsele proje hazırlanacağından, her tarlanın projesine göre etkin sulama sistemleri hazırlanır.

Hayvan Barınakları Tasarımı ve İnşaatı

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının barındıkları alana göre verimleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Her hayvanın barınma alanı ihtiyacı farklıdır ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda barınma alanları projelendirilmelidir.
Oldukça pahalıya alınan hayvanların; beslenme ve sağlık ihtiyaçları üretici tarafından önemle karşılanmakta ancak barınak şartlarına yeterince önem verilmemektedir. Oysa hayvan barınakları yüksek verimli ırkların ihtiyacına göre planlandığında, sağlık masrafları azalmakta, hayvanların verimi artmakta ve sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşmaktadır. Unutulmamalıdır ki özellikle süt sığırcılığında hayvan veriminin %30'u hayvanın genetik özelliklerine, %70'i ise ortam şartlarına bağlıdır. Birbaşka deyişle hayvana ne kadar kaliteli bakım uygulanırsa uygulansın, ne kadar iyi beslenirse beslensin, ortam şartları kötü ise veriminin ancak %30'u kadar yarar sağlanabilir.
Veritarım, tüm iklim koşullarında her hayvan ırkının ihtiyacına yönelik hayvan barınaklarını projelendirmekte, her türlü teknik destek ve yenileme hizmetini sağlamaktadır. Ayrıca ihtiyacınız olan sürü projeksiyonu gibi kavramları size hazırlamaktadır.
Eğer hayvancılığa özellikle süt sığırcılığına yeni başlayacaksanız, Veritarım hazırlayacağı avan proje ile size aynı zamanda sürü projeksiyonu, amortisman zamanı, yıllık satış ve maliyet analizleri gibi analizleri de beraber sunacaktır.

Sera Tasarımı ve Kurulumu

Birim alandan en yüksek verimi elde etme amacıyla kurulan seralar ve örtü altı yetiştirme sistemleri alana özel tasarlandığında oldukça karlı olmaktadır. Ancak bu tür sistemlerin alana özel projelendirilmesi gerekmektedir, eğer bu projelendirme yapılmazsa maliyetler oldukça yükselmekte ve karlılık düşmektedir.
Veritarım, kaliteli malzemelerle ihtiyaca yönelik projelendirme yaptığından; gereksiz masrafları ortadan kaldırmakta ve yüksek kaliteli seraları en düşük maliyet ile kurmaktadır.

Hibe Destek Projeleri

Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan ve Avrupa Birliği destekli kırsal kalkınma projeleri Veri Tarım tarafından hazırlanır ve sizin adınıza başvurusu gerçekleştirilir.
Veritarım fiyatlandırma politikası alana özel olduğundan, her projeye en ekonomik fiyat uygulanmaktadır.

Arazi Tesviyesi, Drenajı ve Hazırlıkları

İster tarım ister başka amaçlarla olsun her türlü durumdaki arazinin tesviye, drenaj ve hazırlık aşamaları Veritarım tarafından gerçekleştirilebilir. Paletli dozer ve hassas aletler yardımıyla yapılan bu işlemler çok kısa sürede ve ekonomik olarak yapılmaktadır.

Tarımsal Veritabanları Tasarımı

Tüm işletmelerin kayıtlarını tutabilmeleri ve gerektiğinde önceki bir tarihteki kayda ulaşabilir olmaları, Avrupa Birliği standartlarına uygun ekonomik bir işletme olabilmeleri için önemlidir. Ürün deseninin seçimi ve ekonomik değerlendirmeleri ile optimum kar/maliyet oranının yakalanması olasıdır. Hayvancılık işletmeri için her hayvanın bireysel kayıtlarının tutulması, sertifikasyon, pazarlama ve sürü ıslahı açısından önemlidir.
Veritarım tüm bu veritabanlarını hazırlayabilir, eğitimini verebilir, aplikasyonunu gerçekleştirebilir ve teknik desteğini sağlayabilir.

Arazi Kullanım ve Yönetim Projeleri

Tarımsal uğraşların en büyük zorlukları ekonomi hesapları ve yönetim planlarıdır. Hangi parselde, ne zaman, ne şekilde, hangi ürünün yetiştirileceği piyasa şartlarına göre planlanmalı; kullanılacak gübre, ilaç vb. girdilerin ise doğru şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bütün bunlar dışında kooperatif, köy ve büyük işletmeler için arazi kullanım planları oluşturularak en yüksek kar ile ürün yetiştirmek de mümkün olmaktadır. Toprak analizi, eğim, bakı, yükseklik, iklim gibi tüm veriler GIS ortamında Veritarım tarafından analiz edilerek en doğru bitki deseni oluşturulmaktadır. Daha sonraki yıllarda ise ürün deseni değişen piyasa şartları ve toprak yorgunluğuna göre bitki deseni sürekli en yüksek kar elde edilecek şekilde planlanabilir olmaktadır.

GIS Projeleri ve Analizler

Coğrafil bilgi sistemleri günümüzde arazi yönetimini kolaylaştırmıştır. Teknolojinin tarımda kullanılmasına belki de en önemli örnek olan coğrafi bilgi sistemleri ile hızlı ve güvenilir sonuçlar almak mümkündür. Bilgisayar ortamında yapılan analizler ile parsele atılacak gübre miktarı, en ekonomik yetiştirilecek ürün modellemesi, kazı dolgu oranları, sulama sistemlerinin arazideki aplikasyonu gibi işlemler çok daha hızlı ve güvenilir olmaktadır.
Veritarım tüm bu bilgi sistemlerini kullanarak sizin için gerekli analizleri yapmakta ve size en doğru sonucu vermektedir. Ayrıca bilgisayar ortamında planı çizilecek tüm parselleri hassas aletler yardımıyla dünya üzerindeki koordinatına göre tam olarak çizme imkanı doğurmaktadır.

yukarı