Damla sulama nedir?
Kırsal kalkınma projeleri
Peyzaj sulama sistemleri
Otomatik sulama sistemleri
En uygun sera tipi seçimi
En uygun hayvan barınağı
Arazi yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

Arazi Yönetimi

Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde ürün yetiştirebilmek her çiftçinin ve işletmenin yapmak istediği ancak karar verme aşamasında zorlandığı bir olgudur. Hassas tarım olarak da kabul edilen bu planlama; günümüzde bilgisayar ve ileri teknoloji yardımıyla oldukça hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak bu teknolojiyi kullanabilecek mühendisler ne yazık ki ülkemizde hala çok sınırlıdır. Uydu görüntüleri, GPS sistemleri, GIS programları ve analizleri gibi girdiler ile çok kısa zamanda arazi yönetim modellemesi yapılabilmekte ve daha sonra bu modellemenin de takibi mümkün kılınmaktadır. Ancak bütün bu verileri doğru şekilde kullanarak, ekonomik bir çıktı almak ve en uygun modellemeyi kurmak oldukça karmaşıktır ve ileri derecede mühendislik bilgisi, becerisi istemektedir.

Tarımda teknoloji kullanımı hala pahalı sayılabilmektedir. Ancak doğru şekilde kullanıldığında, aynı basınçlı sulama sistemlerinde olduğu üzere, kendini amorti etmekte ve yüksek gelir elde etmekte en önemli araçlardan biri haline gelmektedir.

Uydu görüntüleri ile oldukça geniş alanların ürün deseni ve arazi kullanım planları çıkarılabilmekte ve bu desene göre o bölgenin; gübre ihtiyacı, sulama suyu ihtiyacı, olası hastalıklara karşı ilaç ihtiyacı gibi girdileri önceden tahmin edilebilmektedir. Çok yıllık çalışmalarda ise ileride ortaya çıkabilecek ürün deseni de tahmin edilebilmekte ve en karlı ürün seçilebilmektedir.

GIS yani coğrafi bilgi sistemleri ile oluşturulan veritabanlarında ise her işletme parselinin, iyi tarım uygulamalarındaki gibi, gübreleme, ilaçlama vb bilgileri kayıt altına alınabilmekte ve bu kayıtlara göre çeşitli analizler yapılabilmektedir. Örneğin her parselde hangi yılda ne yetiştirildiği gibi bilgilere göre toprak yorgunluğu tespit edilebilmekte, gübreleme miktarlarına ve toprak analizlerine göre bitki besin maddesi stoğu takip edilebilmekte ve buna göre o parsellerde ekonomik olarak yetiştirilebilecek ürünler seçilebilmektedir.